magyarul deutsch
Adatvédelem

 • A www.vasizsaratnok.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használata során illetve regisztráció útján történő bármely adatszolgáltatás önkéntes.
 • A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Vasi Zarátnok Bt. (Üzemeltető), aki a 1992. évi LXIII. törvény (Avt.) előírásait betartva jár el.
 • Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.
 • Az Üzemeltető adatkezeléssel kapcsolatos esetleges partnereinek megnevezését az adatok megadásakor minden esetben megismerheti.
 • A személyes adat törvényi fogalma:
 • "1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat" A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.
 • A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek.
 • Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
 • A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket.
 • Az IP cím és a naplófájl tartalma egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
 • A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

A Vasi Zsarátnok Bt. adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. Törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. Rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
AKCIÓS TERMÉK x
Őzhívó síp és Őzbak grafikás póló csomagban Ár: 12.100,- 7.100,- Ft
Jellemzők:
 1. 100% pamut pólóinkat Boros Zoltán őzbak grafikájával öltöztettük fel.
 2. Egyedi megjelenést kölcsönöz viselőjének, igényes és kényelmes.
 3. Pólók keki és homok színben rendelhetőek
 4.  Csomagunk tartalmaz továbbá egy eredeti német Hubertus cég által gyártott meggyfa sípot, melynek hangzását kidolgozását a német precizitás jellemzi.
 5.  Együtt olcsóbb!
 6. Póló eredeti ára: 3.200,- Csomagban vásárlás esetén: 2.300,- Forint
 7. Meggyfasíp eredeti ár: 8.900,- Csomagban vásárlás esetén: 4.800,- Forint
 8. A grafikák védjegy oltalom alatt állnak.